Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin

Ota yhteyttä

Mitä eurytmia on?

Sana eurytmia tulee kreikan kielestä: eu = kaunis, harmoninen, rhythmos= liike, rytmi. Eurytmia on liikuntataidetta, jossa musiikki ja lausunta muunnetaan liikkeen ja eleen taiteeksi. Eurytmiaa tehdään musiikin (säveleurytmia) ja runojen (äänne-eurytmia) avulla.

Eurytmiaan ja muihin taideaineisiin kuuluva eläytyminen syventää oppimisprosesseja ja kehittää tunne-elämää. Sen lisäksi, että eurytmia luo taiteellisen elämyksen, siinä tavoitellaan oman kehon ja liikkeen hallintaa ja kehitetään keskittymiskykyä sekä tahdon aloitteellisuutta.

20.1.2021

Mitä on muotopiirustus?

Muotopiirustuksella tarkoitetaan keskittynyttä muotojen käsivaraista piirtämistä. Se on omana oppiaineena luokille 1–5. Tämän jälkeen siirrytään vapaan käden geometriaan. Muotopiirustuksella tuetaan silmän ja käden koordinaatiota, kirjainmuotojen omaksumista ja keskittymiskyvyn kehitystä.
20.1.2021

Mitä on tekemällä oppiminen? 

Tekemällä oppimista, toiminnallisuutta ja vuorovaikutteisuutta lisätään taiteen ja oppimisympäristöjen laajentamisen avulla. Taiteen ja käsityön lisäksi keinoja ovat mm. leikki, draama ja teatteri, projektit, leirit sekä monialaiset oppimiskokonaisuudet.

20.1.2021

Miksi Choroi-soittimet?

Steinerkoulussa aloitetaan musisointi puisella Choroi-huilulla. Sen asteikko on pentatoninen: d-e-g-a-h-d-e. Asteikosta puuttuvat puolisävelaskeleet. Pentatoninen asteikko mahdollistaa kaikkien oppilaiden läsnäolon musisoinnissa ja näin soittamalla elvytetään keskinäistä sosiaalisuutta.

20.2.2021

Miksi juhlat ovat tärkeitä?

Vuodenkierto vuodenaikaisjuhlineen vahvistaa oppilaiden aikakäsitystä, antaa heille kokemuksenvuodenaikojen laadusta ja elävöittää myös kokemusta koulusta yhteisönä. Juhlia ovat syksyn Mikael-juhla 29.9., Martinpäivän juhla 10.11., adventtijuhla ensimmäisen adventin aikaan ja joulujuhla lukukauden päättyessä. Koulussa vietetään myös itsenäisyyspäivää ja juhlitaan pääsiäistä. Kevätjuhla päättää lukuvuoden. Koulun juhlat eivät ole uskonnon harjoittamista, vaan niiden yleiskristilliset sisällöt kuuluvat suomalaiseen vuodenaika- ja juhlaperinteeseen.