Joonas-koulusta

Ota yhteyttä

 

Joonas-koululla on oma opetussuunnitelma, järjestyssäännöt sekä oma yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Jokaisella oppilaalla on erityisen tuen päätös ja HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa, käyttäytymisen haasteissa ja kehitykseen liittyvissä vaikeuksissa eri tukimuodoin.

Oppilaiden terapeutit käyvät koululla koulupäivän aikana. On tärkeää, että moniammatillinen yhteistyö toteutuu oppilaan kasvun, hoidon ja oppimisen tukemiseksi. 


Tiedonsiirto eri tahoille ja tahoilta edistää sitä, että tuen tarpeesta voidaan muodostaa kokonaiskuva ja jokaista oppilasta voidaan auttaa kokonaisvaltaisesti.
20.1.2021

Oppikirjat

Yläluokilla opetuksessa käytetään osin oppikirjoja, mutta oppimisessa ensiarvoisena tukena on oppilaiden itsetekemät työvihot. Metsäretkillä oppilaat tutustuvat luonnonilmiöihin. Kulkeminen luonnossa kehittää mm. tasapainoaistia ja virkistää mielikuvitusta.

20.1.2021

Koulun historiaa

Joonas-koulu aloitti toimintansa syksyllä 1994. Koulun perustaminen lähti vanhempien aloitteesta. He olivat valmiit tekemään kaikkensa, jotta myös heidän erityistä huolenpitoa tarvitseva lapsensa voisi saada steinerpedagogista opetusta ja kasvatusta.

 

Kouluhankkeen käynnistämisen mahdollisti joukko ihmisiä, jotka tiesivät, että erityistä huolenpitoa vaativille lapsille on steinerpedagogiikalla paljon annettavaa. He olivat valmiit käyttämään niin voimavarojansa, tietotaitoansa kuin taloudellisia resurssejakin uuteen kouluhankkeeseen. He perustivat kannatusyhdistyksen, joka on rekisteröity Joonas-koulun, Oriveden steinerpedagogisen erityiskoulun, kannatusyhdistys ry:ksi. Siihen on liittynyt, ja voi liittyä, oppilaiden vanhempien lisäksi kaikki ne, jotka kokevat steinerpedagogisen erityiskoulun tärkeäksi. Kannatusyhdistyksen tehtävänä on luoda mahdollisuudet steinerpedagogisen opetuksen ja hoitopedagogisen kasvatuksen toteuttamiselle.

 

Kannatusyhdistyksen ensimmäinen työ oli löytää mahdollisimman virikkeellinen paikka koululle. Oriveden kaupungilta saatiin vuokralle suuri omakotitalo puistomaisine pihapiireineen. Pintaremontilla ja korjauksilla talosta tuli viihtyisä ja kodikas koulu.

20.1.2021