Vuonna 2019: Joonas-koulu 25 vuotta, Steinerkoulu 100 vuotta, Orivesi 150 vuotta 

Ota yhteyttä

Ensimmäinen steinerkoulu, Freie Waldorfschule, perustettiin vuonna 1919 Stuttgartiin. Waldorf-Astoria -tehdasyhtymän johtaja Emil Molt kutsui Rudolf Steinerin pitämään esitelmiä tehtaansa työntekijöille työajalla. Työntekijät kokivat, että kursseilla esitetyt uudet ajatukset eivät ehtisi auttaa heitä itseään. Heidän joukostaan nousi kysymys ja toivomus, että olisiko heidän lapsillaan mahdollisuus saada oppia tällä tavoin eri elämän aloilta ja käydä tällaista uusimuotoista kulua. Emil Molt tarttui tähän ajatukseen ja pyysi Rudolf Steineria suunnittelemaan ja luomaan toivotunlaisen koulun.

Steinerin luennot tehtaan työntekijöille olivat alkaneet maaliskuussa 1919 ja jo saman vuoden syyskuussa vietettiin ensimmäisen Waldorf-koulun avajaisia.


Syntynyt koulu oli ensimmäinen yhtenäiskoulu, jonne oppilaat taustoistaan riippumatta olivat tervetulleita. Maailmassa on tällä hetkellä yli 1000 Waldorf- eli Steinerkoulua 64 eri maassa. Steinerpedagogiikkaa voidaankin toteuttaa kansallisuuteen, uskontoon ja maailmankäsitykseen katsomatta. 

20.1.2021

Joonas-koulu logo

Ensimmäinen steinerkoulu, Freie Waldorfschule, perustettiin vuonna 1919 Stuttgartiin. Waldorf-Astoria -tehdasyhtymän johtaja Emil Molt kutsui Rudolf Steinerin pitämään esitelmiä tehtaansa työntekijöille työajalla. Työntekijät kokivat, että kursseilla esitetyt uudet ajatukset eivät ehtisi auttaa heitä itseään. Heidän joukostaan nousi kysymys ja toivomus, että olisiko heidän lapsillaan mahdollisuus saada oppia tällä tavoin eri elämän aloilta ja käydä tällaista uusimuotoista kulua. Emil Molt tarttui tähän ajatukseen ja pyysi Rudolf Steineria suunnittelemaan ja luomaan toivotunlaisen koulun. Steinerin luennot tehtaan työntekijöille olivat alkaneet maaliskuussa 1919 ja jo saman vuoden syyskuussa vietettiin ensimmäisen Waldorf-koulun avajaisia.


Syntynyt koulu oli ensimmäinen yhtenäiskoulu, jonne oppilaat taustoistaan riippumatta olivat tervetulleita. Maailmassa on tällä hetkellä yli 1000 Waldorf- eli Steinerkoulua 64 eri maassa. Steinerpedagogiikkaa voidaankin toteuttaa kansallisuuteen, uskontoon ja maailmankäsitykseen katsomatta. 

20.1.2021

  • Joonas-koulu
  • Waldorf 100
  • Orivesi 150

Steinerpedagogiikka

Steinerpedagogiikka pohjautuu ihmisen fyysisen, sielullisen ja henkisen kehittymisen ymmärtämiseen ja huomioon ottamiseen. Kaikella opetuksella ja kasvatuksella pyritään auttamaan ja tukemaan oppilaan kulloistakin kehitysvaihetta.

Hoitopedagogiikka

Hoitopedagogiikalla on takanaan jo yli 90 vuoden kehitys. Hoitopedagogiikan ihmiskuva on sama kuin steinerpedagogiikan. Perustana on yksilöllisyyden tunnistaminen ja näkemys ihmisestä fyysisenä, sielullisena ja henkisenä kokonaisuutena. Rudolf Steiner nimesi nämä lapset erityistä sielullista hoitoa/huolenpitoa tarvitseviksi lapsiksi.

Kasvattajalla on joka kerta vastassaan uusi tehtävä, kun hän kohtaa erityislapsen. Ennakkoluuloton mielenkiinto ja havainnointi auttaa tunnistamaan lapsen erityislaadun ja löytämään hänen todellisen olemuksensa esteiden takaa. Tämä lähestymistapa nostaa keskeiselle sijalle opetuksessa ja kasvatuksessa ihmisten välisen vuorovaikutuksen.
20.1.2021