Taidetta, taitoja ja tietoa – lue Orivedellä toimivan koulumme opetussuunnitelmasta

Ota yhteyttä

Koulu tarjoaa esi- ja perusopetusta sekä TUVA-koulutusta kaikille oppilaille

Joonas-koulu on tarkoitettu kaikille erityistä tukea tarvitseville lapsille. Koulu on 11-vuotinen steinerpedagoginen erityiskoulu Orivedellä. Joonas-koulu on pieni ja viihtyisä kouluyhteisö, joka mahdollistaa jokaisen oppijan yksilöllisten kykyjen kehittymisen ja toteutumisen.

Joonas-koulun opetussuunnitelma pohjautuu steinerkoulujen kansainväliseen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelma toteutuu jokaisen oppijan kykyjen ja mahdollisuuksien mukaisesti.


Joonas-koulussa pyritään rakentamaan oppiminen oppijan vahvoihin puoliin. Näin edesautetaan oppijan kiinnostusta ja hänen orientoitumistaan oppimista kohtaan.

20.1.2021

Joonas-koulun Tuva

"Ota ohjat Orivedellä"

Tuva-koulutuksen opetussuunnitelmaan kuuluu yhteisiä opintoja, valinnaisia opintoja, perusopetuksen tehtävän mukaisia muita aineita ja oppiainekokonaisuuksia, ammattiin valmentavia opintoja sekä työelämään tutustumista.

 

Joonas-koulussa Tuva-koulutusta voidaan järjestää muun perusopetuksen yhteydessä, erillisessä Tuva-koulutusryhmässä sekä ohjattuna opiskeluna työelämässä, järjestöissä ja yhteisöissä. Asiasta päättää tällöin Joonas-koulu, koulutuksenjärjestäjänä.

 

Opiskelijalle tarjotaan Tuva-koulutusvuoden aikana mahdollisuus tutustua eri ammatteihin ja työelämään.

 

Koulutuksen järjestäjä ja työelämän edustajat sopivat opiskelijan työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteista ja sisällöistä, sekä siihen liittyvästä työnjaosta koulun ja työelämän kesken.

 

Tuva-koulutuksessa käytetään monipuolisia, ikäkauden ja opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaisia opetusmenetelmiä ja työskentelytapoja. Niiden avulla halutaan turvata koulutuksen kokonaisvaltaisuus, kiinnostavuus ja tuloksellisuus. Koulutus pyritään järjestämään niin, että opiskelijalle syntyisi myönteisiä oppimiskokemuksia, niin hänelle itselleen jo tutuissa, kuin uusissa oppimisympäristöissä. Samalla kehitetään opiskelijan valmiuksia mahdollisiin jatko-opintoihin ja oman elämän hallintaan.

 

Lue lisää Tuva-koulutuksesta täältä!