Joonas-koulu, Oriveden steinerpedagoginen erityiskoulu

Ota yhteyttä
Joonas-koulu logo

Joonas-koulu – yksilöllisille oppijoille 

Tutustu Joonas-koulun, Oriveden steinerpedagogisen koulun toimintaperiaatteisiin

Elämyksellistä oppimista

Taiteellinen tekeminen sekä sadut ja kertomukset järjestävät sekä konkretisoivat sitä valtavaa mielikuvitusmaailmaa, mikä jokaisessa lapsessa elää. Joonas-koulussa lapsen annetaankin tutustua eri ilmaisukeinoihin sekä värien, musiikin, liikunnan ja muotojen maailmaan että rikkaaseen kielelliseen ilmaisuun. Näin luodaan pohja myöhemmille kehitysaskelille.
20.1.2021

Taiteellisuus ja tekemällä oppiminen

Joonas-koulussa opetussuunnitelma vastaa kunkin ikäkauden kehitystä. Tieto-, taide- ja taitoaineet nähdään keskenään yhtä merkityksellisinä oppilaan kokonaisvaltaisessa kehityksessä.

20.1.2021