Me ihmisinä kohtaamme toisemme. Kasvattajana meidän tulee  joka hetki löytää ne asiat, laadut ja tavat ohjata lasta, jotka tukevat  häntä kehityksessä ja kasvussa. Tuntiessani lapsen, hänen todellisen persoonansa, voin nähdä mitä hän kulloinkin tarvitsee taitojen ja tietojen oppimisessa ja harjoittelussa. Suuri merkitys on aistien vaalimisessa ja harjoittamisessa kaikissa päivittäisissä toiminnoissa ja tapahtumissa. Kasvattajan apuna tähän vaativaan ja vastuulliseen työhön ovat kokemus, ammattitaito, oikeanlainen myötätunto sekä halu auttaa lasta kasvamaan itseään toteuttavaksi, tasapainoiseksi aikuiseksi.

Tekstikehys:

Steinerpedagogiikasta lisää:

http://www.steinerkoulu.fi/

Steinerpedagogiikka tunnetaan maailmalla

  Waldorfpedagogiikkana.

 

 

Waldorf Education:      

Head,

Hands

and

Heart

Steinerkasvatuksesta