Tekstikehys:

HOITOPEDAGOGIIKKA

 

Hoitopedagogiikalla ja sosiaaliterapialla on takanaan jo yli 70 vuoden kehitys. Niillä on etenkin Keski‑Euroopassa tunnustettu asema ja niitä arvostetaan kokonaisvaltaisina hoitomuotoina. Hoitopegagogiikkaa toteutetaan jo yli 40 maassa. Tällä hetkellä toimii n. 450 pienempää ja suurempaa erityiskoulua, hoitokotia ja työyhteisöä.

Hoitopedagogiikan perustana on yksilöllisyyden tunnistaminen ja näkemys ihmisestä fyysisenä, sielullisena ja henkisenä kokonaisuutena. Hoitopedagogiikassa on keskeisellä  sijalla ihmisten välinen vuorovaikutus. Sisäinen kuva ihmisestä nousee esiin, kun kohtaamme toisen ihmisen. Meidän on ensin ennakkoluulottomalla mielenkiinnolla havainnoitava ja tunnistettava tämä erilaisuus. Näin voimme löytää ja kokea todellisen ihmisen kaikkien esteiden takaa. Kasvattajalla on joka kerta vastassaan uusi tehtävä, kun hän kohtaa erityistä huolenpitoa vaativan lapsen.

Yksilöllisyyden ja persoonallisuuden ilmaisuvaikeuksien tunnistamisen kautta löytyy todellinen yhteys lapsen olemuksen sisäiseen ytimeen. Se on toimivan yhteistyön edellytys.

 

 

 

   TERAPIAT

 

Terapioiden tehtävänä on tasapainottaa kasvua, kehitystä ja olla oppimisen tukena.

Myös taiteilla on aivan erityinen asema tässä tehtävässä.

Taide  antaa mahdollisuuden elävän yhteyden                    muodostumiseen havainnoinnin, tunteen ja toiminnan välille.