Koulun historiaa

 

Joonas-koulu aloitti toimintansa syksyllä 1994. Joonas-koulun perustaminen lähti vanhempien aloitteesta, jotka olivat valmiit tekemään kaikkensa, jotta myös heidän erityistä huolenpitoa tarvitseva lapsensa voisi saada steinerpedagogista opetusta ja kasvatusta niinkuin perheen muut lapset. Kouluhankkeen käynnistämisen mahdollisti joukko ihmisiä, jotka kokivat, että nimenomaan erityistä huolenpitoa vaativille lapsille on steinerpedagogiikalla paljon annettavaa. He olivat valmiit uhraamaan niin voimavaransa, tietotaitonsa kuin taloudelliset resurssinsakin uuden kouluhankkeen onnistumiseksi. Tämä pieni joukko perusti kannatusyhdistyksen, joka on rekisteröity Joonas-koulun, Oriveden steinerpedagogisen erityiskoulun, kannatusyhdistys ry:ksi. Siihen on liittynyt ja voi liittyä oppilaiden vanhempien lisäksi kaikki, jotka kokevat steinerpedagogisen erityiskoulun tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Kannatusyhdistyksen tehtävänä on luoda ne ulkoiset puitteet ja mahdollisuudet, joissa steinerpedagogista opetusta ja hoitopedagogista kasvatusta voidaan toteuttaa.

Kannatusyhdistyksen ensimmäinen työ oli löytää mahdollisimman virikkeellinen paikka koululle. Sellainen, jossa lapset voisivat tuntea turvallisuutta, kokea vuodenaikojen vaihtelun ja harjoittaa monenlaisia kehitystä tukevia toimintoja. Näitä toiveita vastasi parhaiten Orivesi. Oriveden kaupungilta saatiin vuokralle suuri omakotitalo puistomaisine pihapiireineen. Pintaremontilla ja pienillä korjauksilla tuli talosta viihtyisä ja kodikas koulu.

Tekstikehys:

     Leirit

Kesäisin on kaikilla oppilailla sisaruksineen ollut mahdollisuus osallistua n. viikon pituiseen kesäleiriin.

Leiripaikka on vaihdellut vuosittain. Näin onkin Suomi tullut vähän tutummaksi.